GALVENIE DARBĪBAS VEIDI

Naftas produktu atkritumu apsaimniekošana

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

.

Kuģu sanitāro atkritumu apsaimniekošana

.

Naftas produktu uzglabāšanas rezervuāru mazgāšana un tīrīšana

MARPOL I un MARPOL IV atkritumu pieņemšana no kuģiem

Teritoriju un sienu mazgāšana izmantojot augstspiediena iekārtas

Jebkura apjoma rezervuāru naftas produktiem (metanols, bitumens, mazuts, dīzeļdegviela u.c.), kā arī tauku un ķīmisko produktu tīrīšana un mazgāšana

Izlijušo naftas produktu likvidēšana avārijas seku gadījumā

Kravas kuģu tīrīšana un mazgāšana no sauso kravu produktiem (akmeņogļu, cementa, graudu, agroķīmiskiem mēslošanas līdzekļiem) u.c.

Augsnes sanācija, ar naftas produktiem, vai citiem atkritumiem piesārņotās grunts utilizācija

Cisternu, rezervuāru, cauruļvadu, katlu māju, sūkņu staciju u.c. demontāžas pakalpojumi

Izlietoto pārtikas eļļu savākšana un tauku ķērāju tīrīšana
.

Atkritumu savākšana un utilizācija